Professionals' perspective on needs of persons who frequently use psychiatric emergency services

Manuela Schmidt, Pernilla Garmy, Sigrid Stjernswärd, Ann-Christin Janlöv

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Professionals' perspective on needs of persons who frequently use psychiatric emergency services”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap