Promoting mechanistic changes: solvolysis of benzoyl halides in nonionic microemulsions.

P Campos-Rey, Celia Cabaleiro-Lago, P Hervés

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Promoting mechanistic changes: solvolysis of benzoyl halides in nonionic microemulsions.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar