Proportional distribution of the red complex and its individual pathogens after sample storage using the checkerboard DNA-DNA hybridization technique.

Joannis Katsoulis, Niklaus P Lang, G. Rutger Persson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

15 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Proportional distribution of the red complex and its individual pathogens after sample storage using the checkerboard DNA-DNA hybridization technique.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap