Proposal of development of finger foods for older adults with motoric eating difficulties: a study based on creative design

Sarah Forsberg, Viktoria Olsson, Wender L.P. Bredie, Emma Verstraelen, Annika Krona, Karin Wendin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)
18 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Proposal of development of finger foods for older adults with motoric eating difficulties: a study based on creative design”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap