Prorocentrum micans promote and Skeletonema tropicum disfavours persistence of the pathogenic bacteria Vibrio parahaemolyticus

Malin Olofsson, Maria E. Asplund, Indrani Karunasagar, Ann-Sofi Rehnstam-Holm, Anna Godhe

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prorocentrum micans promote and Skeletonema tropicum disfavours persistence of the pathogenic bacteria Vibrio parahaemolyticus”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap