Prospective evaluation of glutamine and phospholipids levels in first degree relatives of patients with Type 1 Diabetes from a multiethnic population

DB Araujo de Pina Cabral, JR Dantas, H Skärstrand, B Barone, F Carvalho, R Tortora, A Milech, Fariba Vaziri-Sani, JE Oliveira, L Zajdenverg, M Rodacki

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prospective evaluation of glutamine and phospholipids levels in first degree relatives of patients with Type 1 Diabetes from a multiethnic population”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap