Protein enriched foods and healthy ageing: effects of protein fortification on muffin characteristics

Karin Wendin, Evelina Höglund, Malin Andersson, Elisabet Rothenberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

7 Citeringar (Scopus)
3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Protein enriched foods and healthy ageing: effects of protein fortification on muffin characteristics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi

Ingenjörs- och materialvetenskap