Prov eller bedömning? att tolka och använda provresultat och omdömen

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Sammanfattning

Vad är prov respektive bedömning och varför ser de ut som de gör? Den mest grundläggande skillnaden består i att prov och bedömningar används för att dra slutsatser om olika saker. Genom prov vill man pröva elevernas kunskaper, medan man genom bedömning vill pröva kvaliteten på elevernas lösningar. Eftersom elevernas lösningar är observerbara kan de bedömas direkt och omdömen formuleras. Elevernas kunskaper är däremot inte omedelbart tillgängliga och måste därför mätas indirekt, genom att sammanställa resultat från provuppgifter till ett provresultat. Denna grundläggande skillnad ger i sin tur upphov till skillnader i hur prov och bedömningar utformas och genomförs, samt hur utfallet kan tolkas och användas. 

Prov och bedömning är alltså i grunden är olika saker, trots att man ibland använder dem som synonymer. Detta får konsekvenser för hur man tolkar provresultat respektive omdömen från bedömningar, samt hur man använder dem på ett rimligt sätt för formativa och summativa ändamål. 

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortMalmö
FörlagGleerups Utbildning AB
Utgåva1
ISBN (tryckt)9789140697226
StatusPublicerad - 2017

Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

Nyckelord

  • bedömning
  • prov
  • reliabilitet
  • validitet
  • återkoppling

Citera det här