Psychological well-being over time among informal caregivers caring for persons with dementia living at home

Connie Lethin, Anna Renom-Guiteras, Sandra Zwakhalen, Maria Soto-Martin, Kai Saks, Adelaida Zabalegui, David J Challis, Christer Nilsson, Staffan Karlsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

37 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Psychological well-being over time among informal caregivers caring for persons with dementia living at home”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap