Psychometric evaluation of a Swedish version of Minneapolis-Manchester quality of life-youth form and adolescent form

Eva-Lena Einberg, Ibadete Kadrija, David Brunt, Jens Nygren, Petra Svedberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

9 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Psychometric evaluation of a Swedish version of Minneapolis-Manchester quality of life-youth form and adolescent form”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap