Psychometric evaluation of the Chinese version of the Person-Centred Care Assessment Tool

Cai Le, Ke Ma, Pingfen Tang, David Edvardsson, Lina Behm, Jie Zhang, Jiqun Yang, Haiyan Fu, Gerd Ahlström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

6 Citeringar (Scopus)
22 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Psychometric evaluation of the Chinese version of the Person-Centred Care Assessment Tool”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap