Psychometric properties of the Dental Hygienist Anxiety Scale in a group of general dental patients

Pia Andersson, Magnus Hakeberg, Kajsa H. Abrahamsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Psychometric properties of the Dental Hygienist Anxiety Scale in a group of general dental patients”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap