Public appointments as a tool for public governance: a systematic literature review

Simone Cocciasecca, Giuseppe Grossi, Alessandro Sancino

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel, reviewPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Public appointments as a tool for public governance: a systematic literature review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Social Sciences