Putting density dependence in perspective: nest density, nesting phenology, and biome, all matter to survival of simulated mallard Anas platyrhynchos nests

Johan Elmberg, Karin Folkesson, Matthieu Guillemain, Gunnar Gunnarsson

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  21 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Putting density dependence in perspective: nest density, nesting phenology, and biome, all matter to survival of simulated mallard Anas platyrhynchos nests”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Mark- och miljövetenskap

  Agrikultur & biologi