Puzzling out the choice of capital budgeting techniques: among high-growth small and medium sized firms

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandling

514 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Puzzling out the choice of capital budgeting techniques: among high-growth small and medium sized firms”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi