Quality aspects of insects as food: nutritional, sensory, and related concepts

Mohammed Elhassan, Karin Wendin, Viktoria Olsson, Maud Langton

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

49 Citeringar (Scopus)
2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Quality aspects of insects as food: nutritional, sensory, and related concepts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap