Quantification of nutrient flux in a shallow freshwater lake in the south of Sweden

Forskningsoutput: KonferensbidragSammanfattning

1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Quantification of nutrient flux in a shallow freshwater lake in the south of Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap