Rätt, norm och tillämpning: en studie av normativa mönster vid beslut enligt LSS på tre arenor

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandling

Sammanfattning

Avhandlingen fokuserar på tillämpningen av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och skillnaden mellan law in books och law in action. De empiriska studierna har sin metodologiska grund i samhällsvetenskaplig teori. Studierna har gjorts vid tre arenor som uppvisar parallella normbildningsprocesser. De tre arenorna är kommuner, Försäkringskassan och förvaltningsrätter. LSS har som målsättning att tillgodose individuella behov utifrån individuella förutsättningar. Myndigheterna har ett visst handlingsutrymme vid beslutsfattandet utifrån lagens målsättning som medger ett utrymme för reella hänsyn. Min utgångpunkt är att handlingsutrymmet är fundamentalt och nödvändigt för att uppfylla lagens målsättning i varje enskilt fall. De empiriska studierna visar att institutionella normer och riktlinjer används i stor utsträckning av myndigheterna vid beslutsfattandet. Dessa normer och riktlinjer kan ibland vara i konflikt med rättsliga normer och påverkar handlingsutrymmet vid rättstillämpningen. En slutsats är att det finns ett gap mellan den politiska målsättningen med LSS och tillämpningen av lagstiftningen. Olika arenor använder olika metoder och har olika interna normer som styr tillämpningen av LSS.

OriginalspråkSvenska
Handledare
  • Åström, Karsten, Handledare, Extern person
  • Mulder, Johann, Handledare
Förlag
StatusPublicerad - 2014
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Juridik och samhälle (50502)

Nyckelord

  • försäkringskassor
  • förvaltningsrätt
  • kommuner
  • normer
  • personer med funktionsnedsättning – juridik och lagstiftning

Citera det här