Rapport beträffande uppdraget "Handledarkollegium"

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

12 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Kartläggning och inventering: Eftersom Högskolan Kristianstad är ett litet lärosäte med begränsade forskarrättigheter har det inom flera discipliner ofta handlat om att doktorander handleds av forskare från Hkr men med ett partnerskap/associering till något större lärosäte.

Vid Högskolan Kristianstad genomfördes inom ramen för det här uppdraget en övergripande kartläggning av vilken handledning som i stora drag bedrivs på forskarnivå och vilken handledning som bedrivs på kandidat- och magisternivå. En inventering (kartläggning) genomfördes också av utbildningar vid de olika fakulteterna för att fånga upp lärare med koppling till genomförda kurser med handledaruppdrag på kursnivå. Kartläggningen som ägde rum under mars-april 2020 är på inget vis heltäckande utan består av exempel (nedslag) från varje fakultet.

OriginalspråkSvenska
StatusPublicerad - 2020

Nationell ämneskategori

 • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

 • fakulteter
 • forskarnivå
 • forskningsmiljöer
 • grundutbildning
 • handledning
 • högskola
 • högskolan kristianstad
 • kandidatutbildning
 • kartläggning
 • lärosäte
 • magisterutbildning
 • rapport

Citera det här