Rapport operationalized as a humanitarian interview in investigative interview settings

Ulf Holmberg, Kent Madsen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

32 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Rapport operationalized as a humanitarian interview in investigative interview settings”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap