Reading the sky: from starspots to spotting stars

Urban Eriksson

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandling

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reading the sky: from starspots to spotting stars”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi