Reasons for eating insects? responses and reflections among Swedish consumers

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

4 Citeringar (Scopus)
13 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reasons for eating insects? responses and reflections among Swedish consumers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap

Konst och humaniora