Recognising pain in older adults living in sheltered accommodation: the views of nurses and older adults

Kerstin Blomqvist, Ingalill R. Hallberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

31 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Recognising pain in older adults living in sheltered accommodation: the views of nurses and older adults”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap