Recovering Whooper Swans do not cause a decline in Eurasian Wigeon via their grazing impact on habitat

Hannu Pöysä, Johan Elmberg, Gunnar Gunnarsson, Sari Holopainen, Petri Nummi, Sjöberg Kjell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Recovering Whooper Swans do not cause a decline in Eurasian Wigeon via their grazing impact on habitat”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi