Recurrent pain and discomfort in relation to fitness and physical activity among young school children

Ann-Christine Sollerhed, Ingemar Andersson, Göran Ejlertsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

9 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Recurrent pain and discomfort in relation to fitness and physical activity among young school children”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap