Relational competence regarding students with ADHD: an intervention study with in-service teachers

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

4 Citeringar (Scopus)
21 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Relational competence regarding students with ADHD: an intervention study with in-service teachers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap