Relationer inom handledning

Göran Brante

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel

  4 Nedladdningar (Pure)

  Sammanfattning

  Göran Brante beskriver problem med handledningsrelationen inom några områden som frekvent tas upp i diskussioner till exempel distinktionen personlig och professionell, genderrelationer och olika handledningsstilar. Han formulerar handledningsrelationen i pedagogiskt didaktiska termer och argumenterar för att det trots allt finns några viktiga faktorer som är gemensamma för allt lärande och som bör prägla relationen. En god handledningsrelation präglas av att handledaren har kunskap om det som skall läras och vad som krävs för att detta skall kunna läras. Handledningsrelationen måste vara tillåtande och ge utrymme för att doktoranden att kunna fungera självständigt genomtänkt och kritiskt. Den måste ta hänsyn till temporala aspekter, till exempel till att handledning är en process där relationens förutsättningar ständigt förändras.

  OriginalspråkSvenska
  Sidor (från-till)109-116
  Antal sidor7
  TidskriftHögskolepedagogisk debatt
  Utgåva2
  StatusPublicerad - 2012

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Citera det här