Release of bacterial DNA by marine nanoflagellates, an intermediate step in phosphorus regeneration

Valentina Turk, Ann-Sofi Rehnstam, Erik Lundberg, Åke Hagström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

77 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Release of bacterial DNA by marine nanoflagellates, an intermediate step in phosphorus regeneration”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Keyphrases

Immunology and Microbiology