Release of bacterial DNA by marine nanoflagellates, an intermediate step in phosphorus regeneration

Valentina Turk, Ann-Sofi Rehnstam, Erik Lundberg, Åke Hagström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

75 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Release of bacterial DNA by marine nanoflagellates, an intermediate step in phosphorus regeneration”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi