Release of bacterial DNA by marine nanoflagellates, an intermediate step in phosphorus regeneration

Valentina Turk, Ann-Sofi Rehnstam, Erik Lundberg, Åke Hagström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

77 Citeringar (Scopus)
Filter
Doktorsavhandling

Sökresultat