Reliability methodology in caries epidemiological studies conducted in the Nordic countries between 1990 and 2001

Petteri Sjögren, Arne Halling

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Reliability methodology in caries epidemiological studies conducted in the Nordic countries between 1990 and 2001”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap

    Samhällsvetenskap