Replication of genomewide associations with allergic sensitization and allergic rhinitis

Daniel Nilsson, Viktor Henmyr, Christer Halldén, T. Säll, I. Kull, M. Wickman, E. Melén, L. O. Cardell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

25 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Replication of genomewide associations with allergic sensitization and allergic rhinitis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap