Report IV The social and dialogical family support in the perspective of extended military families, including the soldier as family member, accomplishing military deployments: Extended family research about Swedish soldlers, veterans and their families in context of military deployment. Swedish Military Families

Ann-Margreth E. Olsson

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

151 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Under 2012–2017 har dialogisk deltagande aktionsforskning (DPAR) bedrivits tillsammans med svenska soldater, utlandsveteraner och deras familjer. De har berättat om hur de lyckats få hemmafronten att fungera och hålla sina relationer levande i dialogiskt samarbete och med hjälp av många samtal ocksåpådistans. Soldaten har ansvar för att informera och involvera sina anhöriga. Anhörigstödet är ett viktigt led for att soldaten både ska lyckas med att kombinera att vara omtänksam anhörig och samtidigt fullgöra sin uppgift som soldat fokuserande påinsatsuppdraget. Försvarsmakten organiserar sitt anhörigstöd med lokala anhörigsamordnare som bas, bjuder in till arrangemang som anhörigträffar, publicerar anhöriginformation och erbjuder anhörigstöd genom avtal med idéburna organisationer som har medlemsnytta som främsta drivkraft och som drivs av och för soldater, veteraner och/eller anhöriga. De par som deltagit i utbildningen PREP som Svenska Soldathemsförbundet tillhandhåller, rekommenderar deltagandet till andra. Anhörignätverket Invidzonen, erbjuder ett flexibelt stöd till partners, barn och föräldrar till soldater inklusive stöd till soldater i deras roll som anhöriga. Inom Familjezonen utvecklas coachande stöd till föräldrar och barn. Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) och Svenska Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) erbjuder främst stöd till soldaten/veteranen. Försvarsmakten anhörigstöd präglas av erbjudande om stöd med förebyggande och involverande inriktning. Utbudet behöver vara varierat då behov och efterfrågan skiftar över tid inom insatcyklen och är olika beroende av om du är partner, barn, förälder eller syskon till soldaten. Under förmissionen rekommenderas införande av tidig anhörigträff för att mobilisera förberedelser också på hemmafronten. Soldaten rekommenderas bjuda in till egna personliga nätverksmöten med sina anhöriga för samtal och information om kommande insats och överenskommelser om strategier för kommunikation och samarbete. Befäl rekommenderas att regelbundet lyfta anhörigaspekten och under pre-missionen bjuda in till nätverksmöten med den egna gruppens/enhetens solda- ter/arbetskamrater tillsammans med sina respektive intresserade anhöriga i syfte att dessa ska lära känna varandra inför insatsen underlättande vidare kontakt och mobilisering av ömsesidigt stöd vid behov. Försvarsmaktens egna anhörigträffar rekommenderas bli mer dialogiska dvs. att förutom enkelriktad information till de anhöriga ocksåerbjuda former som underlättar att ställa frågor och samtala om aktuella frågor. Anhöriga önskar att anhörigträffarna ocksåska erbjuda möjlighet att lära känna den egna soldatens arbetskamraters anhöriga, när det inte tidigare ordnats påannat sätt. Innehållsmässigt är det viktigt att anhörigträffarna både informerar om det militära OCH om vad anhöriga kan förvänta sig, inklusive egna reaktioner och responser, som anhörig och vad de kan göra för att hantera och förbättra sin egen situation före, under och efter insatsen.

För att soldaterna ska kunna vara iväg från hem och familj påmilitära insatser krävs att soldatens anhöriga har kapacitet och förmåga att mobilisera och hantera hemmafronten. Familjen rekommenderas att tillsammans med soldaten utveckla strategier för kommunikation som kan överbrygga det fysiska avståndet skapande närhet pådistans underlättande både att hålla relationer och ömsesidigt stöd levande. Det militära anhörigstödet har kompletterande och mobiliserande orientering. Stödet behöver vara varierat och i samklang med utvecklingen av soldaternas familjeliv – de moderna familjernas förändringar. Idéburna organisationer, organiserade av och för medlemmar, kan antas ha bra förutsättningar för följsamhet i utvecklingen av sina medlemmars behov och intressen. Kombinationen att Försvarsmakten erbjuder anhörigstöd i egen regi med lokala anhörigsamordnare som nyckelpersoner, och i samarbete med idéburna medlemsorganisationer, som drivs av soldater, veteraner och/eller deras anhöriga, gör att utbudet kan anpassas till vad som i tiden efterfrågas och behövs. Avgörande är att se soldaten och utlandsveteranen som familjemedlem i sin utvidgade primära familj. Det är detta ömsesidigt samarbete med och mellan dessa anhöriga som gör det möjligt for soldaten att kunna delta i insatser långt hemifrån och ha ett hem att återvända till.

OriginalspråkEngelska
UtgivningsortKristianstad
FörlagForskningsplattformen för Hälsa i Samverkan
Utgåva1
StatusPublicerad - 2019

Publikationsserier

NamnCollaborative and integrated approaches to health
Nr.Nr 1 2019
ISSN (tryckt)1652-9979
NamnKristianstad University Press

Nationell ämneskategori

 • Annan samhällsvetenskap (509)
 • Hälsovetenskap (303)

Nyckelord

 • anhörigsamordnare
 • anhörigträffar
 • familjearbete
 • idéburna organisationer
 • ledarskapsuppgift
 • militärt anhörigstöd
 • prep
 • samhällsstöd
 • socialt arbete
 • soldat och anhörig
 • soldatförälder
 • soldatpartner
 • soldatsyskon
 • utökat anhörigperspektiv
 • veteranstöd

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Report IV The social and dialogical family support in the perspective of extended military families, including the soldier as family member, accomplishing military deployments: Extended family research about Swedish soldlers, veterans and their families in context of military deployment. Swedish Military Families”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här