Reproducibility of subgingival bacterial samples from patients with peri-implant mucositis

Hadar Hallström, G. Rutger Persson, Ulf Strömberg, Svante Twetman, Stefan Renvert

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reproducibility of subgingival bacterial samples from patients with peri-implant mucositis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Immunology and Microbiology