Research angles on cultural diversity in top management teams

Timurs Umans

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  15 Nedladdningar (Pure)

  Sammanfattning

  <p> <p>Article lays a research agenda for the studies of cultural diversity in top management teams, by reviewing models, methods and definitions utilized within this stream of research. It reviews three different models that are used in studies of cultural diversity of top management teams, as well as elaborates on different methods, and conceptualization of culture. The article concludes with a discussion, and suggests the research agenda in studies of cultural diversity in top management teams, proposing the use and combination of models, methods, as well as conceptualization and measurement of culture. The key result of this paper is development of the analytical framework for the studies of cultural diversity in top management teams and proposition of the alternative ways of operationalization of culture and exploration of the black-box of team processes.</p> </p>
  OriginalspråkEngelska
  Sidor (från-till)90-105
  Antal sidor15
  TidskriftProblems and Perspectives in Management
  Volym7
  Nummer1
  StatusPublicerad - 2009

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)
  • Samhällsvetenskap (5)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Research angles on cultural diversity in top management teams”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Citera det här