Research angles on cultural diversity in top management teams

Timurs Umans

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  22 Nedladdningar (Pure)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Research angles on cultural diversity in top management teams”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Affärsverksamhet och ekonomi

  Samhällsvetenskap