Research priorities for cancer care in a Swedish sample of health care professionals: Posterpresentation

Lena Persson, Ann Langius-Eklöf

Forskningsoutput: KonferensbidragPoster

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Research priorities for cancer care in a Swedish sample of health care professionals: Posterpresentation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap