(Re)shaping history in Bosnian and Herzegovinian museums

Vanja Lozic

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    1 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”(Re)shaping history in Bosnian and Herzegovinian museums”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Konst och humaniora