Respiratory sinus arrhythmia as a function of state anxiety in healthy individuals

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

60 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Respiratory sinus arrhythmia as a function of state anxiety in healthy individuals”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Psychology

Neuroscience

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology