Respiratory sinus arrhythmia in response to fear-relevant and fear-irrelevant stimuli

Peter Jönsson, Maria Hansson-Sandsten

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

11 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Respiratory sinus arrhythmia in response to fear-relevant and fear-irrelevant stimuli”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap