Resultat och betygsättning i gymnasiefriskolor

Karin Edmark, Lovisa Persson

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportPeer review

Sammanfattning

I den här rapporten undersöks hur elevers skolresultat och övergång till eftergymnasial utbildning påverkas av att gå i en fristående i stället för en kommunal gymnasieskola. Resultaten tyder på att friskoleeleverna i genomsnitt får högre betyg, bättre provresultat i svenska och engelska, oftare går klart gymnasiet och i högre utsträckning studerar vidare. Men författarna finner också tecken på en mer generös betygsättning i friskolorna. Exempelvis sätter friskolor högre kursbetyg jämfört med resultaten på nationella prov. Även om författarna inte kan säga om en mer generös betygsättning förklarar hela resultatskillnaden mellan fristående och kommunala skolor, indikerar det här mönstret att det behövs åtgärder för att förbättra likvärdigheten i betygsättningen mellan skolor.
OriginalspråkSvenska
FörlagSNS förlag
Antal sidor10
Volym88
StatusPublicerad - 2022-aug.

Publikationsserier

NamnSNS Analys
FörlagSNS förlag
Volym88
ISSN (tryckt)2001-9742

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

Citera det här