Rethinking adoption: information and communications technology interaction processes within the Swedish automobile industry

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandling

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Rethinking adoption: information and communications technology interaction processes within the Swedish automobile industry”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi