Retoriska ”knep” för 15 minutersföredraget [Rhetoric ”tricks” for the 15 minutes lecture]

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Sammanfattning

To perform a scientific speech in

fifteen minutes is sometimes more

demanding than to have a longer

lecture especially with regard to

make the audience capture the

most central messages. The use of

rethoric tools can help the speeker

to make a good performance

and the audience to learn something

from the lecture. This article

aim at presenting a selection of

rethoric tools to be used in the

short scientific speech.

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)74-75
Antal sidor1
TidskriftVård i Norden
Volym25
Nummer3
DOI
StatusPublicerad - 2005
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Retoriska ”knep” för 15 minutersföredraget [Rhetoric ”tricks” for the 15 minutes lecture]”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här