Return to work after a workplace-oriented intervention for patients on sick-leave for burnout: a prospective controlled study

Björn Karlson, Peter Jönsson, Birgitta Pålsson, Gunnel Abjörnsson, Birgitta Malmberg, Britt Larsson, Kai Osterberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

85 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Return to work after a workplace-oriented intervention for patients on sick-leave for burnout: a prospective controlled study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap