Rheumatoid arthritis and periodontitis - inflammatory and infectious connections: review of the literature

G. Rutger Persson

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  115 Citeringar (Scopus)
  4 Nedladdningar (Pure)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Rheumatoid arthritis and periodontitis - inflammatory and infectious connections: review of the literature”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Medicin och livsvetenskap