Rookies to the stock market: A portrait of new shareholders

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Rookies to the stock market: A portrait of new shareholders”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi