Ruled by the calendar? public sector and university managers on meetings, calendars, and time

Joakim Thelander, Malin Åkerström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

3 Citeringar (Scopus)
37 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ruled by the calendar? public sector and university managers on meetings, calendars, and time”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap