Salutogenic resources in relation to teachers' work-life balance

Marie Nilsson, Kerstin Blomqvist, Ingemar Andersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

17 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Salutogenic resources in relation to teachers' work-life balance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap