Samhällsförändringar och nya lärarroller

Britt-Louise Wersäll

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

  Sammanfattning

  I denna rapport beskrivs översiktligt ett flertal samhällsförändringar, vilka varit av betydelse för att skapa och förändra nya sociala och kulturella lärarroller. Beskrivningen grundar sig på såväl svensk som internationell forskning.

  Följande problemställningar har väglett översikten.

  Vilka är samhällsförändringarnas innebörd och vilka konsekvenser har de haft för lärares arbete?

  Vilka hinder eller möjligheter för lärare utpekas av forskarna?

  Vad orsakar lärares utbrändhet och hur kan denna motverkas?

  Vad betyder ny informations- och kommunikationsteknik (IKT) för lärares roller?

  En viktig slutsats är att skola och lärare borde få mer resurser till kompetensutveckling för att klara de nya sociala och kulturella rollerna, särskilt med tanke på fostran, mångkulturalism och kommunikationspedagogik. Lärare borde även få träna i proaktiv stresshantering för att minska risken för senare utbrändhet. Ifråga om IKT behövs mer ideologisk reflektion, mål- och värdeinriktning samt pedagogisk och organisatorisk vidareutveckling.

  OriginalspråkSvenska
  UtgivningsortKristianstad
  FörlagHögskolan Kristianstad
  StatusPublicerad - 2003

  Publikationsserier

  NamnVuLK serie I
  Nr.2003:9
  ISSN (tryckt)1650-688X

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • ikt och lärarrollen
  • lärares arbetsförhållanden
  • lärares utbrändhet
  • mångkulturell och lärarroll
  • samhällsförändring och lärarroll
  • skolans medialisering
  • skolans samhällsroll

  Citera det här