Sarcopenic obesity and associations with mortality in older women and men: a prospective observational study

A. von Berens, S. R. Obling, M. Nydahl, A. Koochek, L. Lissner, I Skoog, K. Frandin, E. Skoglund, Elisabet Rothenberg, T. Cederholm

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

8 Citeringar (Scopus)
3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sarcopenic obesity and associations with mortality in older women and men: a prospective observational study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap