Satisfaction with care in late stage Parkinson’s disease

Kristina Rosqvist, Peter Hagell, Susanne Iwarsson, Maria H Nilsson, Per Odin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Satisfaction with care in late stage Parkinson’s disease”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap